PROGRAMY NADZORCZE
 InPro DSCProgram do wizulizacji jednej lub wielu central alarmowych PC4020A wersja 3.3. Komunikacja dwukierunkowa RS-232 przy wykorzystaniu modułu PC4401 wersja 1.02 lub nowszego. W przypadku dużej ilości obsługiwanych central zaleca się wykorzystanie wieloportowej karty rozszerzeń z optoizolacją produkcji Moxa (lub podobnej klasy). Program w wersji jednostanowiskowej. Możliwa wersja wielostanowiskowa (opcja). Pełna wersja do celów testowych może być pobrana ze strony http://www.ifter.com.pl.
 
  CHARAKTERYSTYKA
 
Sterowanie systemem alarmowym:
 • podsystem: włączanie w dozór, wyłączanie;
 • linia: blokowanie / odblokowywanie linii;
 • wyjścia PGM typu „Wyjście użytkowe”.

 • Wizualizacja stanów systemu alarmowego:
 • centrala: czas od ostatniego połączenia
 • podsystem: brak komunikacji z centralą, podsystem wyłączony, podsystem włączony, brak gotowości podsystemu, alarmy, włączanie podsystemu, alarmy z klawiatury: pomocniczy, pożarowy, napad;
 • linie dozorowe: stan normalny, alarm, usterka, sabotaż, blokada;

 • Alarmy:
 • możliwość z definiowania z , których elementów systemu mają przyjść alarmy
 • obsługa standardowych stanów alarmowych
 • generowanie alarmów w przypadku zmiany stanu podsystemu lub linii
 • obsługa nie standadowych stanów alarmowych oraz usterek:
  • drzwi zamknięte po przekroczeniu czasu otwarcia
  • ogólna usterka w systemie
  • przywrócenie komunikacji ze stacją monitorowania
  • rejestr zdarzeń wypełniony w 75%
  • usterka - brak komunikacji z modułem
  • usterka - niskie napięcie baterii
  • usterka - niskie napięcie na magistrali COMBUS
  • usterka akumulatora centrali
  • usterka doziemienia
  • usterka komunikacji ze stacją monitorowania
  • usterka linii telefonicznej
  • usterka wyjścia sygnalizacji BELL
  • usterka zasilania AUX centrali
  • usterka zasilania sieciowego centrali
  • wprowadzenie kodu pod przymusem

    INNE WERSJE PROGRAMU
   
   
   InPro POLON:
  Pełna wersja dla central sygnalizacji pożaru POLON seria 4000
   InPro DSC/POLON:
  Pełna wersja dla integracji DSC i POLON seria 4000
   InPro BMS:
  Pełna wersja ze wszystkimi możliwościami i integracjami